Darmowa dostawa od wartości zakupu 190 zł

Regulamin zakupów

1.       Postanowienia wstępne

i.        Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują relację pomiędzy spółką EXPORT TEAM s.r.o., Bodická ulica 162/2, Liptovský Mikuláš, 03101, Słowacja, REGON:50314319, jako sprzedającym, prowadzącą sklep internetowy na stronie www.mrbacteria.pl oraz klientem, który zawiera ze spółką umowę kupna.

ii.      Spółka traktuje wszystkich klientów jednakowo i zapewnia im takie same korzyści bez względu na to, czy są konsumentami. Z tego względu niniejsze ogólne warunki sprzedaży stosuje się do wszystkich klientów.

iii.     Ogólne warunki sprzedaży obejmują przede wszystkim zakup towarów w naszym sklepie internetowym. Dotyczą one również zakupu towarów na linii klienta.

2.       Zawarcie umowy kupna

i.        Klient zawiera ze spółką umowę kupna na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, biura obsługi klienta.

ii.       W przypadku zawarcia umowy zakupu na odległość, złożenie zamówienia na stronie internetowej lub za pośrednictwem infolinii dla klientów jest równoznaczne ze złożeniem oferty przez klienta. Zamówienie będzie ważne przez okres 21 dni, a spółka potwierdzi jego otrzymanie e-mailem. Ostateczna umowa kupna zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez spółkę umowy wstępnej w formie wysyłki zamówionych produktów. Spółka zawiadomi klienta e-mailem o wysyłce towaru.

3.       Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

i.        Zgodnie z prawem klient może odstąpić od umowy zawartej przez Internet lub telefon bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostawy towaru.

ii.       Jeśli klient chce skorzystać z tego prawa, musi powiadomić spółkę o odstąpieniu od umowy w wyżej wymienionym terminie. Można tego dokonać, pisząc na adres info@mrbacteria.eu lub dzwoniąc na numer +421 907 840 000.

iii.     W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot ceny towaru. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty dostawy towaru, klientowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów dostawy w wysokości równej najtańszej opcji dostawy. W przypadku odstąpienia od umowy w późniejszym terminie klient otrzyma jedynie zwrot ceny towaru. Wyżej wymienione kwoty zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zgodnie z prawem spółka może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów. O ile nie uzgodniono inaczej, środki zostaną zwrócone w taki sam sposób, w jaki klient dokonał płatności.

iv.     Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: European distribution, logistic and customer service center, Export team s.r.o., Bodická ulica 162/2, Liptovský Mikuláš, 03101, Słowacja. W takim przypadku klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.

v.       Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru (np. używanie już po ich wypróbowaniu).

4.       Reklamacje

i.        Jeśli przy dostawie okaże się, że towar jest wadliwy, spółka wypłaci klientowi rekompensatę. Klient może również zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla spółki nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz - w przypadku, gdy wada jest znaczna - odstąpienia od umowy kupna. Prawa te przysługują użytkownikowi również w przypadku wykrycia wady w terminie późniejszym.

ii.      Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości.  Zdjęcia produktów w naszym sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią wiążącego opisu właściwości produktów (np. opakowanie może różnić się ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta).

iii.     Pytania dotyczące reklamacji należy kierować na adres info@mrbacteria.eu lub na numer +421 907 840 000. Reklamowany towar należy przesłać na adres: European distribution, logistic and customer service center, Export team s.r.o., Bodická ulica 162/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, Słowacja. W przypadku samodzielnego wypełniania formularza należy pamiętać, aby opisać, gdzie znajduje się wada i na czym polega, jak również podać preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji.

iv.     Spółka poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji, a w szczególności o otrzymaniu reklamacji i jej pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu, za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Spółka może również skontaktować się z klientem telefonicznie.

v.       Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji, w tym usunięcie wady, nie przekracza zazwyczaj 30 dni. W przeciwnym przypadku klient ma prawo odstąpić od umowy kupna. Klient ma obowiązek pomóc spółce wywiązać się z dotrzymania wyżej wymienionego terminu.

vi.      W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie spółka poniesie koszt zwrotu towaru.

5.       Sposób płatności i rodzaje dostawy

i.         Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji. Przed wysyłką zamówienia spółka powiadomi klienta o wybranym sposobie płatności, dostawy i związanych z tym kosztach.

ii.       Spółka zastrzega sobie prawo bezpłatnej dostawy towarów w określonych przypadkach.

6.       Postanowienia różne

i.        W związku z dokonaniem zakupu klient może otrzymać do wypełnienia od firmy zewnętrznej kwestionariusz oceny. Klient może podzielić się swoją opinią na temat zakupu i produktów. Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza.

7.       Informacje ogólne

i.         Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedający ma obowiązek wydać klientowi dowód zakupów. Sprzedający ma również obowiązek zarejestrować sprzedaż online w organie celnym w przypadku wystąpienia usterki technicznej w terminie 48 godzin.

ii.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Sprawa może być rozwiązana drogą internetową on-line.

iii.       Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT należny w chwili składania zamówienia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy kupna lub wysyłką towaru klient będzie miał obowiązek (biorąc pod uwagę wybrany sposób płatności) zapłacić niedopłatę lub też sprzedający niezwłocznie prześle klientowi e-mail z prośbą o wyjaśnienie, gdzie sprzedający może zwrócić klientowi ewentualną nadpłatę.

iv.       Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Fakturę prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać fakturę w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy ją do zamówienia.

v.        Wszystkie ceny towarów, w tym ceny zniżkowe, ważne są aż do odwołania lub wyprzedaży zapasów.